Scroll to top
sk

Školenia vodičov VZV

Ponúkame Vám základné,rozširovacie a opakovacie kurzy obsluhy manipulačnej techniky všetkých kategórií v zmysle STN 26 8805

Uchádzač o školenie musí spĺňať nasledovné požiadavky:
–  dovŕšený vek 18 rokov
–  zdravotne spôsobilý pre vedenie VZV  (potvrdenie od lekára)
–  predložiť vyplnenú žiadosť o prijatie do kurzu

Kontakt
Miroslav Polakovič
mobil  : 0905 244 322
e-mail : miro.polakovic@martinadss.sk

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.