Scroll to top
sk

KTO SME

Firma BRALO-SK, s.r.o. je logickým pokračovaním a transformáciu fyzickej osoby na spoločnosť s ručením obmedzeným. Už vyše 20 rokov sa zaoberáme komplexnou antikoróznou ochranou kovov od predprípravy povrchu až po aplikáciu žiarových nástrekov, náterových a protipožiarnych hmôt a to všetko na jednom mieste – na našej prevádzke, v obci Madunice, alebo v teréne u zákazníka.
Pracujeme na zemi a vo výškach z plošin, lešenia alebo horolezeckou technikou.

ČO PONÚKAME

Zákazníkom ponúkame stavebne práce, výškové práce pri obnove a rekonštrukcii bytových domov a povrchovú úpravu kovov pri údržbe v energetike, chemickom a farmaceutickom priemysle a strojárstve. Prace realizujeme vlastnými zamestnancami alebo formou spolupráce s overenými subdodávateľmi, u ktorých je kladený doraz na kvalitu vykonávaných prac. Našimi zákazníkmi sú male i veľké firmy, drobní remeselníci a všetci, ktorí potrebujú renovovať či ochrániť svoje výrobky pred koróziou.